Hacklabin jäsenille järjestettiin 22.5.2024 Seinäjoen kaupungin kirjaston työtiloissa WordPress-kurssi, jonka tarkoituksena oli opettaa osallistujille, kuinka ylläpitää ja tuottaa sisältöä yhdistyksen verkkosivuille. Kurssilla keskityttiin käytännönläheisesti WordPressin perusominaisuuksiin, sisällön luomiseen ja sivuston hallintaan.

Koulutusta veti Hacklabin jäsen Esko Petäjä, ja osallistujina olivat muun muassa Pekka Heikkilä, Anders Wirzenius ja Petri Loues. Tilaisuudessa käytiin läpi sivuston rakenteen suunnittelu, artikkelien ja sivujen luominen, lisäosien asentaminen sekä teemojen hallinta.

Kurssi sai positiivista palautetta osallistujilta, ja se antoi heille tarvittavat taidot ylläpitää ja kehittää Hacklabin verkkosivua itsenäisesti jatkossa. Jatkokurrsseja järjestetään tulevaisuudessa lisää